Restauratie

Speeltafel waarbij het klavier van het G.O. reeds is gemonteerd

Loading Image