Restauratie

Detail van een geopende klep in de pedaalwindlade

Loading Image